Cenník kurzov

Combat Shooting Academy

V cene kurzu je prenájom púzdra na zbraň, púzdra na zásobník, ochranné prostriedky zraku a sluchu, terčový materiál a práca inštruktora. Prenájom strelenej zbrane a munícia sa platí samostatne ako aj prenájom streleckého stanovišťa a ďalších priestorov v závislosti na ponuke konkrétnej strelnice, okrem kurzu Pištoľ a Puška BASIC. ( * poznámka v cene kurzu Pištoľ a Puška BASIC je zahrnutý aj prenájom zbrane pištoľ kal. 9 mm + 100 kusov streliva kal. 9×19 mm alebo samonabíjacia guľovnica Sa vz. 58 alebo KA 17 kal. 7,62×39 mm + 100 kusov streliva a prenájom strelnice )
Názov kurzu Popis a cieľ kurzu

Rozsah

kurzu

Cena

s DPH/

osoba

** Príprava na zbrojný preukaz výkladom, diskusiou a praktickými ukážkami Vás uvedieme do problematiky legálneho držania strelnej zbrane, vysvetlenie k zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, k Trestnému zákonu a poriadku, k Priestupkovému zákonu, Ukážka praktického a bezpečného používania zbrane, prehliadka zbrane, kontrola jej nabitia, základné rozobratie a zloženie zbrane na účely čistenia, ukážka bezpečného postupu prípravy na streľbu, priebehu streľby, prerušenia streľby na účely výmeny terča, prerušenia streľby pri poruche zbrane, ukončenia streľby. 3 hod. 50,€

Pištoľ BASIC

( *poznámka)

základná manipulácia s krátkou strelnou zbraňou so zameraním na podrobné oboznámenie sa so zásadami bezpečnej manipulácie so strelnými zbraňami, ako aj získanie základných zručností pri ovládaní strelnej zbrane pri streľbe na stacionárny cieľ, praktická príprava na získanie zbrojného preukazu 3 hod. 150,-€
** Pištoľ PRACTIC 1 osvojenie si už precvičených techník ovládania strelnej zbrane a zvládnuť ďalšie zložitejšie prvky manipulácie so zbraňou a streľby rôznymi spôsobmi s obmenou polôh streľby 3 hod. 100,-€ **
** Pištoľ PRACTIC 2 schopnosť bezpečne a účinne použiť strelnú zbraň a následne precvičiť náročnejšie techniky praktickej streľby pri zmene strelcovej pozície zo stacionárnej na dynamickú ako aj pri streľbe na viacej terčov 3-4 hod. od 110,-€ **

Puška BASIC

( * poznámka)

základná manipulácia s dlhou strelnou zbraňou so zameraním na podrobné oboznámenie sa so zásadami bezpečnej manipulácie so strelnou zbraňou, ako aj získanie základných zručností pri ovládaní strelnej zbrane pri streľbe na stacionárny cieľ 3 hod. 180,-€
Pištoľ INDIVIDUAL Dohodou – podľa individuálnych požiadaviek dohodou dohodou

Puška

INDIVIDUAL

Dohodou – podľa individuálnych požiadaviek dohodou dohodou

Kurz

TEAMBUILDING

Zážitkové strieľanie z krátkych a dlhých zbraní pre firmy a firemné akcie

 

dohodou dohodou

 

Základný cenník kurzov pre individuálnych zákazníkov : „INDIVIDUAL“

Počet účastníkov Popis kurzu Cena kurzu za hodinu / osoba
1 osoba Dohodou – podľa individuálnych požiadaviek 39,-€
2 osoby Dohodou – podľa individuálnych požiadaviek 29,-€
3 osoby a viac Dohodou – podľa individuálnych požiadaviek 25,-€

Prenájom zbrane a munícia :

Druh, kaliber, značka cena

Pištoľ kal.

9 mm

 

Glock 17, CZ P-07 duty, NORINCO NP 34, Smith&Wesson M&P9, XDM-9 compact, Grand Power P1, taurus PT92AF, micro compact HS H11, Norinco NZ75,

20,-€

Pištoľ kal.

45 ACP

NORINCO 1911 20,-€
Pištoľ kal. 22 longrifle Grand Power K22 17,-€
Pištoľová konverzia Konverzia RONI G1 + GLOCK 17, konverzia MICRO RONI + CZ P-07 duty 25,-€
Puška – brokovnica Samopal Sa.58, kal. 7,62×39, samopal KA 17 kal. 7,62×39 mm, samopal STRIBOG SP9A1 kal. 9 mm, Hammerli TAC R1 kal. 22 LongRifle, mosin nahant SNIPER kal. 7,62x54R, samonabíjacia brokovnica UZKON TR-100 kal. 12 GA, opakovacia brokovnica UZKON TRX kal. 12 GA 30,-€
Náboje :

Kal. 9 mm Luger

60€/100 kusov, 0,60€/kus
Kal. 45 ACP – 50 kusov 50,-€/50 kusov 1 €/kus

Kal. 7,65×39 ( Sa. 58 ) – 50 kusov

 

60,-€/50 kusov

 

1,20 €/kus

 

Brokový náboj kal. 12/70, 2.4 mm

 

Brokový náboj kal.12/70 ( SLUG -jednotná strela)

 

20,-€ / 25 kusov

17.-€/10 kusov

 

 

 

1 €/kus

1,90 €/kus

 

Kal. 22 longrifle krabička – 50 kusov 20,-€/50 kusov

 

0,40€/kus

 

 

Cenník platný od 01.01.2024. Ceny uvedené dohodou vychádzajú z ponukového listu a podľa individuálnych požiadaviek klienta. Ceny označené .** platia pri obsadenosti kurzu aspoň 5 osobami. Pri individuálnych kurzoch a teambuildingoch nie je v cene zarátaný poplatok za strelnicu 1 osoba/hod. a strelecký materiál.

Upozornenie : Streleckých kurzov CSA sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov.
Máte viac ako 18 rokov ? Tieto web stránky sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov. Ak máte viac ako 18 rokov " ANO " ak nemáte viac ako 18 rokov stlačte " NIE " a opusťte tieto web stránky.